Bartosz Górczyński

Managing Partner / CIONET Polska

Juror

Informacje

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu usługowymi organizacjami IT, organizacjami obsługi klienta, zarządzaniu procesami i jakością. Zarządzał złożonymi projektami i organizował procesy zarządzania usługami IT w wielu firmach polskiego rynku IT. Jest jednym z inicjatorów i założycieli Help Desk Institute w Polsce. W 2004 roku został wybrany do pierwszego Zarządu itSMF Polska. Mocno zaangażowany w promowanie ITIL I ITSM w Polsce i na świecie. Reprezentuje Polskę w IPESC (International Publications Executive Sub Committee).