Małgorzata Dąbrowska

RB/PF IT Line Managing Director @ BNP Paribas

Juror

Informacje

Dyrektor Zarządzający w IT w Banku BNP Paribas, odpowiedzialna za rozwój i utrzymanie systemów dla klienta detalicznego. Od 10 lat w obszarze IT, w obecnej roli skoncentrowana na transformacji obszaru zmierzającej do powszechnego wdrożenia metod wytarzania, integracji i eksploatacji oprogramowania w modelu DevOps przy jednoczesnym wykorzystaniu najnowszych technologii.