Przemysław Zakrzewski

Dyrektor Korporacyjnego Centrum Technologicznego @ ABB

Juror

Informacje

W Korporacyjnym Centrum Technologii ABB kontynuujemy 25-letnią historię tworzenia i rozwoju przełomowych technologii ABB, które zmieniają świat. Pracujemy nad innowacyjnymi rozwiązaniami z wykorzystaniem pionierskich technologii, które pozwalają nam lepiej dostarczać energię, efektywnie i ostrożnie wykorzystywać nasze zasoby. Każdego dnia przybliżamy świat do tej wizji i bierzemy udział w cyfrowej rewolucji Przemysłu 4.0. Nasi inżynierowie, badacze i programiści opracowują przełomowe technologie w dziedzinie automatyki przemysłowej, elektryfikacji i systemów napędowych. Projekty mają charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy i powstają we współpracy z innymi ośrodkami i jednostkami biznesowymi Grupy ABB, placówkami badawczymi oraz uczelniami. Realizujemy projekty w wielu obszarach badawczych, m.in.: diagnostyce, monitoringu i elektronice; analiza, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe; nowoczesne technologie materiałowe; zaawansowane technologie produkcyjne; systemy mobilne i wbudowane; komunikacja przemysłowa; Technologie informacyjne; multifizyczne symulacje numeryczne.