Poznaj kolejne etapy konkursu

Proces konkursu

Etap 1

od 01 lutego 2020r.
do 10 kwietnia 2020r.

Zgłoszenia

Nadsyłanie zgłoszeń w formie Case Study
poprzez formularz zgłoszeniowy.

Selekcja

Wybór przez Jury najlepszych Case Study
spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń

10 kwietnia 2020r. Zakończenie przyjmowania zgłoszeń

15 kwietnia 2020r. Ogłoszenie osób zakwalifikowanych do 2. etapu

Etap 2

od 4 maja 2020r.
do 15 maja 2020r.

4-14 maja 2020r. Prezentacja online

Selekcja na podstawie indywidualnych
prezentacji online wykonywanych przez
uczestników w obecności jurorów

15 maja 2020r. Obrady Jury oraz ogłoszenie wyróżnionych w konkursie

Etap 3

od 15 maja 2020r.
do 18 czerwca 2020r.

Przygotowanie 5 min. prezentacji

Indywidualna praca nad prezentacją, która zostanie
wygłoszona na konferencji IT Manager Of Tomorrow przez
osoby nominowane. Na tym etapie uczestnicy będą mogli
skorzystać z mentoringu jednego wybranego członka Jury
oraz profesjonalnego szkolenia ze sztuki prezentacji.

Finał
konkursu

18 czerwca 2020r.

Prezentacje przed publicznością

Wygłoszenie prezentacji na konferencji IT Manager
Of Tomorrow przez osoby nominowane.

Głosowanie publiczności oraz Jury

Ocena wygłoszonych prezentacji przez członków
Jury oraz publiczność.

Wręczenie
nagród

18 czerwca 2020r.

Ogłoszenie wyników

Przyznanie wyróżnień i nagrody publiczności podczas
wieczornej gali IT Manager of Tomorrow Awards